पुन:निर्माणपछिको बौद्ध (भिडियो)

भिडियो :   सन्देश दुमरु


पत्रकारको रमाइलो चुनावी माहोल

भिडियो:   सन्देश दुमरु


हङकङमा पहिलो नेपाल ब्यापार मेला

भिडियो:   सन्देश दुमरु


पुन:निर्माणपछिको बौद्ध (भिडियो)

भिडियो:   सन्देश दुमरु


दशैँको कलंकी

भिडियो:   सन्देश दुमरु


हङकङ नेपाली ग्याङ फाइट

भिडियो:   सन्देश दुमरु


प्रिय जात्रा, इन्द्रजात्रा

भिडियो:   सन्देश दुमरु