author photo

जेवी पुन मगर

जेवी पुन मगर  नेपालखबर हङकङ सम्पादक हुन्