author photo

अनोज रोक्का

अनोज रोक्का  हङकङ संवाददाता हुन्