author photo

मगेन्द्र राई

मगेन्द्र राई  नेपालखबर हङकङका समाचार संयोजक हुन्

@RaiMagendra